Nyhendearkiv

Nytt prosjekt til bygda

14. juni, 2017

  Fredag denne veka kjem «Åsta Hansteen» prosjektet til Høylandsbygd. Her blir det stor aktivitet i 2 – 3 veker. Deretter skal prosjektet flyttast til Kværner Stord  for ferdigstilling.

Møte på bedehuset

9. juni, 2017

Årsmøte i Høylandsbygd bygdalag

25. mai, 2017

Torsdag 1. juni 2017, kl. 19.00 på Hillestadvågen. Sak 1 – Innkalling Sak 2 – Val av ordstyrar / møtereferent og to til å skriva under protokollen. Sak 3 – Rekneskap Sak 4 – Årsmelding Sak 5 – Val Sak 6 – Eventuelt Saker må vera styret i hende i god til før møtet. Styret

Årsmøte i Høylandsbygd bedehus

25. mai, 2017

Feiringa i bygda

23. mai, 2017

17.mai i bygdo

16. mai, 2017