Årsmøte i Høylandsbygd bygdalag

Nyhende | 25. mai 2017 | av Liv Astrid Halvorsen Hesjedal

Torsdag 1. juni 2017, kl. 19.00
Hillestadvågen.

Sak 1 – Innkalling
Sak 2 – Val av ordstyrar / møtereferent og to til å skriva under protokollen.
Sak 3 – Rekneskap
Sak 4 – Årsmelding
Sak 5 – Val
Sak 6 – Eventuelt
Saker må vera styret i hende i god til før møtet.

Styret