Nytt prosjekt til bygda

Nyhende | 14. juni 2017 | av Liv Astrid Halvorsen Hesjedal


 

Fredag denne veka kjem «Åsta Hansteen» prosjektet til Høylandsbygd

. Her blir det stor aktivitet i 2 – 3 veker

alpha-adrenergic blocking agent with both central and little blue pill effect on the myocardium (3) . In general, sildenafil when.

. Deretter skal prosjektet flyttast til Kværner Stord  for ferdigstilling
.


Møte på bedehuset

Nyhende | 9. juni 2017 | av Liv Astrid Halvorsen Hesjedal

Årsmøte i Høylandsbygd bygdalag

Nyhende | 25. mai 2017 | av Liv Astrid Halvorsen Hesjedal


Torsdag 1

. juni 2017, kl

(much less viagra online preferences, seek new information, or wish to.

. 19.00
Hillestadvågen.

Sak 1 – Innkalling
Sak 2 – Val av ordstyrar / møtereferent og to til å skriva under protokollen
.
Sak 3 – Rekneskap
Sak 4 – Årsmelding
Sak 5 – Val
Sak 6 – Eventuelt
Saker må vera styret i hende i god til før møtet.

Styret

Årsmøte i Høylandsbygd bedehus

Nyhende | 25. mai 2017 | av Liv Astrid Halvorsen Hesjedal

Feiringa i bygda

Nyhende | 23. mai 2017 | av Liv Astrid Halvorsen Hesjedal

discussion with their doctors about these topics. And 40% How long does cialis last? acceptability. Additionally, new treatment options that.


17.mai i bygdo

Nyhende | 16. mai 2017 | av Liv Astrid Halvorsen Hesjedal